Hlídání dětiček

Biflík 1.-3. třída

Cena: 4200 Kč/dítě
 
Kdy: 16.8.2021 – 20.8.2021
Čas: 8:00 – 15:00
Program:
 
8:00 – 9:00 příchod dětí
9:00 – 10:00 dopolední blok – hry
10:00 svačina
10:30 – 12:00 projektová činnost
12:00 oběd
12:30 – 14:30 odpolední blok – pohybové aktivity
14:30 – 15:00 odchod dětí
 
 

Pro děti v 1.-3. třídě, většinu času trávíme v přírodě

V průběhu dne nás čeká mnoho her spojených s učením matematiky či češtiny. Využijeme také orientačních her, kdy při procházce budeme hledat různé indície k našemu projektu např. budeme hledat věci, které pradstavují podstatná jména, nebo činnosti, které představují slovesa.

Většina dne bude tedy hravé učení, ale také využijeme pracovních listů, které budeme mít pro děti připravené podle ročníku a děti budou i chvilku pracovat jednotlivě.

Potrénujeme:

Matematika – sčítání, odčítání, ale také násobky a tvary

Čeština – tvrdé a měkké slabiky, čtení a psaní, ale také vyjmenovaná slova a slovní druhy hrou

Děti dostanou pracovní listy, s některými budeme pracovat společně a jiné dostanou děti domu – k pracovním listům na doma dostanete i instrukce, jak s listy pracovat – pracovní listy na doma jsou dobrovolné.

Závěrem týdne bude tvarování balonků.

 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.